1. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 2. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 3. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 4. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 5. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 6. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 7. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 8. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 9. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 10. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 11. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 12. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 13. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 14. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 25,00 / 50,00

 15. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 25,00 / 50,00

 16. E134 Buskerud

  Vegutbygging pågår

 17. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017

 18. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017

 19. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 37 / 61

 20. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 18 / 30

 21. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 18 / 30

 22. E16 Oppland

  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Takst (lett/tung): 34,00 / 68,00

 23. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

 24. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 12,00 / 24,00

 25. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5,00 / 10,00

 26. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 27. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Fokserød N
  Takst (lett/tung): 6,00 / 12,00

 28. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 7,00 / 14,00

 29. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 23 / 37

 30. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 18 / 29

 31. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 27 / 45

 32. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 24 / 39

 33. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 25 / 41

 34. E6 Gardermoen – Moelv

  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 23 / 37

 35. E6 Oppland

  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 36. E6 Oppland

  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Takst (lett/tung): 16,50 / 33,00

 37. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 36 / 72

 38. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 24 / 48

 39. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 33 / 66

 40. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 16 / 32

 41. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: Fv. 312 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 18 / 36

 42. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: Fv. 312 Moastugu
  Takst (lett/tung): 12 / 24

 43. Fv33 Oppland

  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Takst (lett/tung): 34,00 / 68,00

 44. Fv34 Oppland

  Bomstasjon: Grime
  Takst (lett/tung): 27,00 / 54,00

 45. Gausdalsvegen

  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 46. Gausdalsvegen

  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 47. Hallingporten

  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 70,00 / 175,00

 48. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 44 Kåsen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 49. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 510 Sele
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 50. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 44 Øksnevad
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 51. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 505 Orstad
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 52. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: E39 Bråstein
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 53. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 509 Soma
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 54. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 327 Årsvoll
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 55. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 433 Bærheim
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 56. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: E39 Motorveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 57. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 44 Forusveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 58. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 314 Gamleveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 59. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 510 Nesbuveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 60. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 382 Grannes
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 61. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 509 Hafrsfjord
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 62. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Rv. 409 Kvernevikveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 63. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: E39 Tastatorget
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 64. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv.413 Finnestadgeilen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 65. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Svanholmen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 66. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 443 Forusbeen
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 67. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Åsenveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 68. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Travbaneveien
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 69. Nord-Jæren Bompengeselskap

  Bomstasjon: Solasplitten
  Takst (lett/tung): 20,00 / 50,00

 70. Oslofjordtunnelen

  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august kl. 07:00

 71. Rv23 Dagslett-Linnes

  Vegutbygging pågår

 72. Rv36 Telemark

  Vegutbygging pågår

 73. Rv4 Oppland

  Bomstasjon: Rv. 4 Dynna
  Takst (lett/tung): 48 / 79

 74. Rv4 Oppland

  Bomstasjon: Fv. 16 Dynna
  Takst (lett/tung): 48 / 79

 75. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Auli
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 76. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Kjelle
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 77. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Gressbanen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 78. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Slagendalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 79. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Kanalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 80. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Presterød
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 81. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 82. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Takst (lett/tung): 22,00 / 44,00

 83. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Takst (lett/tung): 16,00 / 32,00

 84. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 85. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Takst (lett/tung): 16,00 / 32,00

 86. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Dalen
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 87. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Takst (lett/tung): 11,00 / 22,00

 88. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

 89. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 9,00 / 18,00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema