1. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 1 - Elstrømbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 2. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 2 - Klostergata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 3. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 3 - Hesselbergsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 4. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 4 -Menstadbrua
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 5. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 5 - Borgestadalleen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 6. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 6 - Borgestad kirke
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 7. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 7 - Sannivegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 8. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 8 - Lensmannsdalen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 9. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 9 - Bjørntvedtvegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 10. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 10 - Vallermyrene
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 11. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 11 - Deichmannsgate
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 12. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 12 - Herøyavegen
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 13. Bypakke Grenland

  Bomstasjon: 13 - Fjordgata
  Oppstart innkreving 3. oktober kl. 12:00

 14. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Værstebroa
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 15. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Kråkerøybrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 16. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Rv. 110 Seut
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 17. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Rv. 110 Fredrikstadbrua
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 18. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Fv. 381 Veumveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 19. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Fv. 109 Råbekken
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 20. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Dikeveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 21. Bypakke Nedre Glomma

  Bomstasjon: Evjebekkveien
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 22. E134 Buskerud

  Bomstasjon: E134 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93

 23. E134 Buskerud

  Bomstasjon: Fv. 286 Damåsen
  Takst (lett/tung): 38 / 93

 24. E134 Buskerud

  Bomstasjon: E134 Saggrenda
  Takst (lett/tung): 38 / 93

 25. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: E16 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017

 26. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 450 Nybakk
  Innkreving avsluttet 27. mars 2017

 27. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: E16 Åsum
  Takst (lett/tung): 33 / 55

 28. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 175 Åsum
  Takst (lett/tung): 17 / 28

 29. E16 Kongsvingervegen

  Bomstasjon: Fv. 250 Fulu
  Takst (lett/tung): 17 / 28

 30. E16 Oppland

  Bomstasjon: E16 Koparvike
  Innkreving avsluttet 29. oktober 2019

 31. E16 Oppland

  Bomstasjon: E16 Bangskleive / Bangskleive sideveg
  Takst (lett/tung): 54 / 134

 32. E18 Telemark

  Bomstasjon: E18 Stillinga
  Takst (lett/tung):

 33. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Skinmo
  Takst (lett/tung): 10 / 16

 34. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Sky
  Takst (lett/tung): 13 / 21

 35. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Gulli
  Takst (lett/tung): 5 / 9

 36. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Ramsum
  Takst (lett/tung): 12 / 20

 37. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Fokserød
  Takst (lett/tung): 7 / 11

 38. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Natvall
  Takst (lett/tung): 8 / 12

 39. E18 Vestfold

  Bomstasjon: Bommestad
  Takst (lett/tung): 8 / 13

 40. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Dal - Boksrud
  Takst (lett/tung): 21 / 33

 41. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Boksrud - Minnesund
  Takst (lett/tung): 16 / 26

 42. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Skaberud - Kolomoen
  Takst (lett/tung): 24 / 41

 43. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Minnesund - Hedmark grense
  Takst (lett/tung): 22 / 35

 44. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Akershus grense - Skaberud
  Takst (lett/tung): 22 / 37

 45. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: E6 Jønsberg
  Takst (lett/tung): 24 / 48

 46. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: E6 Vien
  Takst (lett/tung): 19 / 38

 47. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: E6 Bergshøgda
  Takst (lett/tung): 19 / 38

 48. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Fv. 184 Snarud
  Takst (lett/tung): 14 / 28

 49. E6 Gardermoen - Moelv

  Bomstasjon: Fv. 184 Bergshøgda
  Takst (lett/tung): 14 / 28

 50. E6 Gardermoen – Moelv

  Bomstasjon: Hovinmoen - Dal
  Takst (lett/tung): 21 / 33

 51. E6 Oppland

  Bomstasjon: E6 Tingberg
  Takst (lett/tung): 24 / 40

 52. E6 Oppland

  Bomstasjon: Fv. 312 Skarsmoen
  Takst (lett/tung): 18 / 30

 53. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Odenrud
  Takst (lett/tung): 33 / 66

 54. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Hardvollsmorka
  Takst (lett/tung): 22 / 44

 55. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Teigkampen
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 56. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: E6 Bjørkerusten
  Takst (lett/tung): 15 / 30

 57. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: Fv. 312 Hesteskobakken
  Takst (lett/tung): 16 / 32

 58. E6 Ringebu-Otta

  Bomstasjon: Fv. 312 Moastugu
  Takst (lett/tung): 11 / 22

 59. Fv33 Oppland

  Bomstasjon: Fv. 33 Langsletta
  Innkreving avsluttet 29.06.2020

 60. Fv34 Oppland

  Bomstasjon: Grime
  Takst (lett/tung): 30 / 60

 61. Gausdalsvegen

  Bomstasjon: Fv. 255 Fåberg
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 62. Gausdalsvegen

  Bomstasjon: Fv. 315 Jørstadmoen
  Takst (lett/tung): 21,00 / 42,00

 63. Hallingporten

  Bomstasjon: Rv. 7 Brekkebygda
  Takst (lett/tung): 78 / 157

 64. Oslofjordtunnelen

  Bomstasjon: Måna
  Innkreving avsluttet 31. august kl. 07:00

 65. Rv3 og Rv25 Hamar-Elverum

  Vegutbygging pågår

 66. Rv36 Telemark

  Vegutbygging pågår

 67. Rv4 Oppland

  Bomstasjon: Rv. 4 Dynna
  Takst (lett/tung): 43 / 71

 68. Rv4 Oppland

  Bomstasjon: Fv. 16 Dynna
  Takst (lett/tung): 43 / 71

 69. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Auli
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 70. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Kjelle
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 71. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Gressbanen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 72. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Slagendalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 73. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Kanalen
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 74. Tønsberg Hovedvegfinans

  Bomstasjon: Presterød
  Innkreving avsluttet 20. november 2016

 75. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E6 Raukerud
  Takst (lett/tung): 20 / 37

 76. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 311 Kambo
  Takst (lett/tung): 20 / 37

 77. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Slitu
  Takst (lett/tung): 15 / 27

 78. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Fossum
  Takst (lett/tung): 10 / 18

 79. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Brennemoen
  Takst (lett/tung): 15 / 27

 80. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Dalen
  Takst (lett/tung): 10 / 18

 81. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Ramstad
  Takst (lett/tung): 10 / 18

 82. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 8 / 14

 83. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: Fv. 128 Elvestad vest
  Takst (lett/tung): 8 / 14

 84. Østfold Bompengeselskap

  Bomstasjon: E18 Ørje øst
  Takst (lett/tung): 8 / 14

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema