Om Tønsberg Hovedvegfinans 

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1.. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS eies av Vegfinans AS (50 %), Tønsberg kommune (29 %), Nøtterøy kommune (17 %) og Tjøme kommune (4 %). 

Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om bompengeinnkrevingen

Vegamot AS står for den daglige driften av bompengeinnkrevingen. Vegamot AS er et selskap som skal drifte bompengeprosjekter og andre former for betalingsformidling ved hjelp av brikke/kort. Selskapet holder til i Trondheim.

Om vegprosjektet

Tønsbergpakken består av flere delstrekninger som sammen skal gi et helhetlig transportsystem for kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Hensikten er å gjøre Tønsberg og områdene rundt mer fremkommelig for både bilister,gående og syklende. Kommunene ønsket også å utbedre kollektivtilbudet og minske gjennomgangstrafikken i byen.

Fase 1 i utbyggingsprosjektet omfatter:

  • bygging av riksveg 300 Ringveg nord (åpnet 13. mars 2008)
  • gang- og sykkelveg langs riksveg 308 (ferdig i 2010)
  • trafikksikkerhetstiltak
  • miljøtiltak

 

Kontakt oss

Tønsberg Hovedvegfinans AS
v/Driftsoperatør
Postboks 6052,
7434 Trondheim

Kontaktskjema
Telefon: 815 11 080
Faks: 73 82 48 01

 

Åpningstider

Man - fre 08:00-16.00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS v/Driftsoperatør, Postboks 6052, 7434 Trondheim Tlf: 815 11 080 Kontaktskjema