Om Tønsberg Hovedvegfinans AS

Nøkkeltall

Tønsberg Hovedvegfinans AS har et fokus på effektivisering av innkrevingen og benytter nøkkeltall som måleparameter. Nedenfor følger regnskapstall og andre statistikker som viser utviklingen de siste tre årene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS

2014

2013

2012

Driftsinntekter 153 194 660 160 964 250 161 675 912
Driftskostnader 12 305 889 20 559 503 27 392 721
Gjeld 170 000 000 299 000 000 430 000 000
Antall passeringer 18 214 509 18 025 205 17 882 792
Driftskostnad pr. passering 0,68 1,14 1,53
Driftskostnad i % av inntekt 8,0 % 12,8 % 16,9 %

 

Oppsummering

Driftskostnad pr. passering

Driftskostnad i % av inntekt

 

Kontakt oss

Tønsberg Hovedvegfinans AS
Ing. Rybergs gate 99
3027 Drammen

Kontaktskjema
Telefon: 32 80 82 70
 

Åpningstider

Man - fre 09:00-15.00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema