Priser og betaling

AutoPASS

 
Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få alle bompasseringer i Norge på samme faktura. Samtidig får du også 10 % rabatt ved passering av de fleste bomstasjoner.
 
 

Rabatter i andre anlegg:

Med avtale hos oss får du, i tillegg til rabatt på bomstasjoner rundt Tønsberg, automatisk rabatt i disse bomselskapene:
 
Bomringen i Kristiansand (10% rabatt)
E6 Svinesundsforbindelsen (13% rabatt)
E6 Gardermoen-Kolomoen (10% rabatt)
Fv34 Oppland (10% rabatt) 
E18 Vestfold (10% rabatt)
E39 Listerpakken (10% rabatt)
Rv 23 Oslofjordtunnelen (40% rabatt for lette kjøretøy og 10 % rabatt for tunge kjøretøy)
Fv. 17 Godøystraumen, rv. 80 Strømsnes og rv.80 Vikan - Veipakke Salten (10% rabatt)
E134 Åkrafjorden (10% rabatt)
Miljøpakke Trondheim, med unntak av bomstasjonen på Kroppanbrua (10% rabatt)
Ryaforbindelsen (10% rabatt)
Kråkerøyforbindelsen (10% rabatt)
Bomringen Nord-Jæren (10% rabatt)
E39 Astad - Knutset (10% rabatt)
T-forbindelsen (10% rabatt)
E6 Alta vest (10% rabatt) 
Bomringen i Oslo ( 10%rabatt )
Hallingporten Vegfinans ( 10% rabatt)
E16 Oppland ( 10% rabatt)
E16 Kongsvingervegen AS (10% rabatt)
Østfold Bompengeselskap (20% rabatt for lette kjøretøy og 10% rabatt for tunge kjøretøy)
 

Kontakt oss

Tønsberg Hovedvegfinans AS
Ing. Rybergs gate 99
3027 Drammen

Kontaktskjema
Telefon: 32 80 82 70
 

Åpningstider

Man - fre 09:00-15.00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema