Priser og betaling

Nedleggelse av bomringen i Tønsberg - endring av AutoPASS-avtaler

Innkrevingen i bomringen i Tønsberg opphørte 20. november 2016 klokka 12:00

Hva betyr dette for deg som er avtalekunde?

Dersom du har brikke fra Tønsberg Hovedvegfinans AS, og fortsatt ønsker å ha en AutoPASS-avtale, vil avtaleforholdet bli flyttet over til Vegfinans E18 Vestfold AS. Dette vil skje uten at du må foreta deg noe. Avtaletype vil være etterskuddsfakturering med 10 % rabatt i de fleste bomstasjonene i Norge. Det vil etterhvert bli utstedt en ny brikke fra Vegfinans E18 Vestfold som erstatter de gamle brikkene fra Tønsberg Hovedvegfinans. Inntil du mottar den nye brikken kan du fortsette å bruke den gamle som vanlig. Etter at avtalen er overført til Vegfinans E18 Vestfold vil alle passeringer bli fakturert fra Vegfinans E18 Vestfold.

Dersom du har AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap (hovedavtale) trenger du ikke foreta deg noe. Tilleggsavtalen du har med Tønsberg Hovedvegfinans AS vil bli avsluttet 21.november 2016. Dette vil ikke ha noen innvirkning på brikken og hovedavtalen din.

Innestående saldo på alle avtalene til Tønsberg Hovedvegfinans vil i slutten av januar 2017 bli tilbakebetalt til kontoen det ble betalt fra.

Dersom du ikke lenger ønsker å ha en AutoPASS-avtale og ønsker å si opp avtalen må oppsigelse sendes på epost til tonsberg@vegamot.no eller pr post til Tønsberg Hovedvegfinans AS v/Vegamot AS, Postboks 6052, 7434 Trondheim før 20.november.

Ved oppsigelse og bytte av brikke kan brikken fra Tønsberg Hovedvegfinans håndteres som miljøavfall, eller hvis ønskelig, kan brikken sendes til Vegamot AS. 

Kontakt oss

Tønsberg Hovedvegfinans AS
Ing. Rybergs gate 99
3027 Drammen

Kontaktskjema
Telefon: 32 80 82 70
 

Åpningstider

Man - fre 09:00-15.00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema