Priser og betaling

Slik betaler du:

 
Tegn AutoPASS-avtale. Dersom du inngår en forskuddsavtale kan du få 30, 40 eller 50 prosent rabatt.
 
Kjør rett gjennom uten brikke og få tilsendt faktura etter passering.

Kontakt oss

Tønsberg Hovedvegfinans AS
v/Vegamot AS
Postboks 6052,
7434 Trondheim
 

Kontaktskjema

Telefon: 815 11 080
Faks: 73 82 48 01
 
 

Åpningstider

Man - fre 08:00-16.00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS v/Driftsoperatør, Postboks 6052, 7434 Trondheim Tlf: 815 11 080 Kontaktskjema