Priser og betaling

Fakturaspørsmål

Er det lov å ilegge 300,- i tilleggsavgift?

Ihh. § 2 i forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift skal det betales bomavgift ved passering av bomstasjon. Videre viser § 3 at bompengeselskapet skal utstede en tilleggsavgift. Hjemmelen for denne tilleggsavgiften er ”Forskrift om betaling av tilleggsavgift ved unnlatt betaling av bomavgift”, fastsatt av Samferdselsdepartementet 23. august 1988 med hjemmel i vegloven § 27.

Utdrag av forskriften sier:
Det skal ilegges en tilleggsavgift på kr 300,- ved unnlatt betaling av bompenger. Tilleggsavgiften betales i tillegg til bompengetaksten. En giro pålydende summen av tilleggsavgift og bompengeavgift, sendes eier av kjøretøyet. Betalingsfristen er på 3 uker etter at underretning om ilagt tilleggsavgift er kommet fram. Dersom giroen ikke er betalt innen betalingsfristen, økes tilleggsavgiften med 50% til kr 450,- (…)

For å lese hele forskriften, klikk her.


 

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema