Priser og betaling

Fritaksordninger

 
Du får fritak fra betaling hvis du:
 
Er passasjer
Går eller sykler
Kjører motorsykkel eller moped
Deltar i et merket begravelsesfølge
Kjører el-bil med drivstoffkode 5 i vognkortet*
Kjører hydrogenbil*
Kjører på oppdrag for Statens Vegvesen i forbindelse med arbeider på veien*
Kjører utrykningskjøretøy (uniformert eller sivilt i tjenesteoppdrag)*
 
*Forutsatt at du har AutoPASS-brikke
 
 

Registrer parkeringskortet ditt - kjør gratis i bomringer rundt større byer

 
Registrer parkeringskortet ditt - kjør gratis i bomringen i Tønsberg
Forflytningshemmede med gyldig parkeringskort passerer gratis i bomringer (bompengeanlegg rundt byer: Oslo, Bergen, Stavanger (Nord-Jæren), Trondheim, Tønsberg, Namsos og Kristiansand). For å kunne kjøre gratis i bomringen i Tønsberg, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med.
 
For å kunne kjøre gratis i bomringene rundt de nevnte byene, er det viktig at du registrerer parkeringskortet ditt hos det bompengeselskapet du har tegnet AutoPASS-avtale med.
 

Kontakt oss

Tønsberg Hovedvegfinans AS
v/Vegamot AS
Postboks 6052,
7434 Trondheim
 

Kontaktskjema

Telefon: 815 11 080
Faks: 73 82 48 01
 
 

Åpningstider

Man - fre 08:00-16.00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS v/Driftsoperatør, Postboks 6052, 7434 Trondheim Tlf: 815 11 080 Kontaktskjema