Priser og betaling

Informasjon til nye kunder

Innkrevingen i bomringen i Tønsberg ble avsluttet 20. november og nye kunder henvises til Vegfinans E18 Vestfold for bestilling av brikke. Du kan bestille brikke her: www.e18vestfold.no

Kontakt oss

Ingeniør Rybergs gate 99
3027 Drammen

Telefon: +47 32 80 82 70 
Man - fre 09:00 -15:00
 

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS v/Driftsoperatør, Postboks 6052, 7434 Trondheim Tlf: 815 11 080 Kontaktskjema