Priser og betaling

Informasjon til nye kunder

Innkrevingen i bomringen i Tønsberg ble avsluttet 20. november og nye kunder henvises til Vegfinans E18 Vestfold for bestilling av brikke. Du kan bestille brikke her: www.e18vestfold.no

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema