Priser og betaling

Priser og betaling

Innkrevingen i bomstasjonene tilknyttet Tønsberg Hovedvegfinans ble avsluttet 20. november 2016 klokka 12:00.

Takster 

 

Lette kjøretøy (t.o.m. 3500 kg)

Tunge kjøretøy (f.o.m. 3501 kg)

Rabatt Forskuddsbeløp Pr. passering Forskuddsbeløp Pr. passering
0 % - 15,00 - 30,00
30 % 262,50 10,50 525,00 21,00
40 % 1 575,00 9,00 3 150,00 18,00
50 % 2 625,00 7,50 5 250,00 15,00

 

Passeringstak

Passeringstaket på 60 passeringer ved bomstasjonene tilknyttet Tønsberg Hovedvegfinans fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 60 passeringer pr. kjøretøy pr. måned. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.
 
Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller sjeldent med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.
 
Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 60 passeringer, men det vil uansett aldri være mer enn 60 passeringer pr. kjøretøy pr. kalendermåned som skal betales.
 
 

Timesregel

For alle kjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale er det gjeldende en times-regel. Det vil si en maksbelastning på én passering pr. time. Kjøretøyet vil kun bli belastet for den første passeringen. Dette gjelder kun innenfor bomstasjonene tilknyttet Tønsberg Hovedvegfinans.

Kontakt oss

Tønsberg Hovedvegfinans AS
Ing. Rybergs gate 99
3027 Drammen

Kontaktskjema
Telefon: 32 80 82 70
 

Åpningstider

Man - fre 09:00-15.00

Bompengeselskapet Tønsberg Hovedvegfinans AS står for delfinansieringen av utbyggingen av Tønsbergpakkens fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Tønsberg Hovedvegfinans AS, Ing. Rybergsgate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema